Української мови та літератури, зарубіжної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мені без книг не навчитися, знань не дістати, 

Тільки книжки мені допоможуть людиною стати. 

(М. Гафурі)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складі кафедри працюють:

9 вчителів української мови та літератури та 2 вчителів зарубіжної літератури. Кафедра працює над новітніми технологіями на уроках, плідно готує учнів до предметних олімпіад. Учні є призерами щорічного конкурсу ім. П. Яцика, у конкурсах творчих робіт різної тематики. Учні виборюють призові місця як на міських, так і на обласних рівнях.

Щороку відбуваються такі конкурси:

Міжнародний конкурс з української мови  імені Петра Яцика

Метою Конкурсу  є  сприяння  утвердженню  статусу української мови як державної,  піднесення її престижу,  виховання у  молодого покоління українців поваги до мови свого народу.

Завдання Конкурсу:
– підняття престижу української мови в Україні та за її межами;
– підвищення рівня знань з української мови;
– виховання у молодого покоління українців любові до мови свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації;
– формування в молодої людини почуття патріотизму, потреби особистої причетності до процесів утвердження і розвитку української мови;
– привернення уваги громадськості та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування державної мови в Україні.

    Засновниками  Конкурсу  є  Ліга  українських  меценатів, Міністерство освіти і науки України.

У Конкурсі можуть  брати  участь  учні  3-11(12)  класів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів I-IV  рівнів  акредитації  усіх форм  власності,  курсанти  вищих  військових  навчальних закладів Збройних Сил України,  ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, закордонні українці. У Конкурсі можуть брати участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову, послуговуються нею і виявили особисте бажання взяти участь у ньому.

Конкурс проводиться як творче змагання учнівської молоді, яка має певний рівень знань з української мови не тільки в межах навчальної програми, а й виявляє знання мовних тонкощів, історії розвитку української мови, має філологічні здібності, а також демонструє творчий підхід до розв’язання мовних проблем.

Конкурс проводиться щороку з листопада по березень включно на добровільних засадах у навчальних закладах України незалежно від типу, форми власності та підпорядкування.

На всіх етапах Конкурсу перевіряється писемне та усне мовлення. В усному конкурсі виявляється рівень володіння українською мовою учасників Конкурсу, сфера спілкування нею та усвідомлення її національного і державотворчого значення.

Переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України призначаються щомісячні іменні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка,  виявлення  творчо  обдарованої  молоді,   розвитку   її потенціалу,  виховання  у  молодого  покоління  поваги  до  мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації усіх форм власності, учнівська та студентська молодь з числа українців, які проживають за межами України.

“Кращий знавець рідної мови”

 

Міжнародна гра із зарубіжної літератури “Sunflower”

Мета конкурсу – активне долучення учнівського загалу до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури, формування навичок аналізу літературного матеріалу, а також допомога учням в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю навчальних досягнень.

.

.

.
.
.
.
.
.