Української мови та літератури, зарубіжної літератури

 

 

 

 

 

 

 

 

Мені без книг не навчитися, знань не дістати, 

Тільки книжки мені допоможуть людиною стати. 

(М. Гафурі)

 

 

 Кафедра працює над новітніми технологіями на уроках, плідно готує учнів до предметних олімпіад. Учні є призерами щорічного конкурсу ім. П. Яцика, у конкурсах творчих робіт різної тематики. Учні виборюють призові місця як на міських, так і на обласних рівнях.

Щороку відбуваються такі конкурси:

Міжнародний конкурс з української мови  імені Петра Яцика

 

Метою Конкурсу  є  сприяння  утвердженню  статусу української мови як державної,  піднесення її престижу,  виховання у  молодого покоління українців поваги до мови свого народу.

Завдання Конкурсу:
– підняття престижу української мови в Україні та за її межами;
– підвищення рівня знань з української мови;
– виховання у молодого покоління українців любові до мови свого народу, усвідомлення того, що українська мова є генетичним кодом української нації;
– формування в молодої людини почуття патріотизму, потреби особистої причетності до процесів утвердження і розвитку української мови;
– привернення уваги громадськості та органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування державної мови в Україні.

    Засновниками  Конкурсу  є  Ліга  українських  меценатів, Міністерство освіти і науки України.

 

У Конкурсі можуть  брати  участь  учні  3-11(12)  класів загальноосвітніх навчальних закладів, професійно-технічних училищ, студенти вищих навчальних закладів I-IV  рівнів  акредитації  усіх форм  власності,  курсанти  вищих  військових  навчальних закладів Збройних Сил України,  ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, закордонні українці. У Конкурсі можуть брати участь як українці, так і особи інших національностей, які знають українську мову, послуговуються нею і виявили особисте бажання взяти участь у ньому.

Конкурс проводиться як творче змагання учнівської молоді, яка має певний рівень знань з української мови не тільки в межах навчальної програми, а й виявляє знання мовних тонкощів, історії розвитку української мови, має філологічні здібності, а також демонструє творчий підхід до розв’язання мовних проблем.

Конкурс проводиться щороку з листопада по березень включно на добровільних засадах у навчальних закладах України незалежно від типу, форми власності та підпорядкування.

На всіх етапах Конкурсу перевіряється писемне та усне мовлення. В усному конкурсі виявляється рівень володіння українською мовою учасників Конкурсу, сфера спілкування нею та усвідомлення її національного і державотворчого значення.

Переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, які продовжують подальшу освіту в закладах освіти України призначаються щомісячні іменні стипендії Президента України на календарний рік, починаючи з 1 вересня поточного року.

 

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

Мета конкурсу – вшанування творчої спадщини Тараса Григоровича Шевченка,  виявлення  творчо  обдарованої  молоді,   розвитку   її потенціалу,  виховання  у  молодого  покоління  поваги  до  мови і традицій свого народу, підвищення рівня мовної освіти в Україні.

Конкурс проводиться щороку з 1 жовтня до 10 березня.

У Конкурсі беруть участь учні 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїсти військових ліцеїв, учні професійно-технічних навчальних закладів, студенти і курсанти вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації усіх форм власності, учнівська та студентська молодь з числа українців, які проживають за межами України.

“Кращий знавець рідної мови”

 

 

Міжнародна гра із зарубіжної літератури “Sunflower”

Мета конкурсу – активне долучення учнівського загалу до найвищих досягнень світової літератури і культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури, формування навичок аналізу літературного матеріалу, а також допомога учням в опрацюванні методик роботи із тестовими формами контролю навчальних досягнень.

Методичні рекомендації щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у 2021-2022 н. р.:

https://drive.google.com/file/d/1A3LjY2XwLgQ1zhqsgPvsiaaLZaLXIAFw/view

http://grono.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/09/особливості-викладання-укр.мови-та-літ-2021-2022.pptx

https://drive.google.com/file/d/1Tm6okLSRQ90yQF51ZC4ugESSInPwIF7c/view

Словесність – початок усіх наук. Вона – джерело, звідки починається струмок, який ширшає, набирає  сили і розливається могутньою рікою.

Науково-методичне об’єднання вчителів української мови й літератури та

вчителів зарубіжної літератури Ліцею «Гроно» працює над методичною проблемою:

«Удосконалення методики проведення уроків мови та літератури шляхом використання  інноваційних технологій».

«Ми навчаємо не для школи, а для життя», – кредо вчителів, які щодня віддають свої знання учням.

На першому засіданні учителі кафедри затвердили план роботи на 2021-2022 навчальний рік, розглянули особливості викладання української мови й літератури та визначили проблеми, над якими будуть працювати:

*вироблення в учнів системи знань про мову та мовлення;

 

*переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його компетентностей;

*ознайомлення з новими технологіями, що базуються на прогресивних підходах до навчально-виховного процесу та впровадження їх у практику викладання мови та літератури;

* розвиток соціально- емоційної компетентності учнів за програмою Lions Quest; вирішення педагогічних задач в атмосфері психологічного комфорту та підтримки в умовах нової української школи;

*ведення систематичної роботи з підготовки учнів до ЗНО;

*підвищення рівня фахової майстерності шляхом самоосвіти.

 

План роботи

науково-методичної кафедри учителів

української мови та літератури, учителів зарубіжної літератури

на 2021-2022 н.р.

 http://grono.lviv.ua/wp-content/uploads/2021/09/особливості-викладання-укр.мови-та-літ-2021-2022.pptx

     Проблема науково-методичної кафедри учителів української мови та літератури, учителів зарубіжної літератури на 2021-2022 н.р.:

«Організація освітньої діяльності з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів: від комунікативних типів завдань (знайти спільну мову з друзями, учителями, однокласниками, батьками, незнайомими людьми) до творчих (креативно-інноваційних), розкривати потенціал кожної дитини, зважаючи на вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку дітей».

 

з/п

Тематика засідань Доповідач Дата проведення
 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

Засіданн

я 1

Круглий стіл: «Педагогічна майстерність учителів як умова успішного формування в учнів предметних компетенцій» (вересень)

Обговорення методичних  рекомендацій щодо викладання української мови та літератури, зарубіжної літератури у 2021/2022 навчальному році (Додаток до листа Міністерства освіти і науки України  № 1/11-5966 від 01.07.2019 ), критеріями оцінювання знань учнів, правилами заповнення журналу, дотримання єдиних вимог до оформлення письмових робіт, ведення зошитів.

 

Обговорення  та затвердження календарного планування на новий навчальний рік.

 

Затвердження плану роботи  науково-методичної кафедри учителів української мови та літератури

на 2021-2022 н.р.

Коло ідей: «ЗНО – 2022: досвід і практика філологічних випробувань. Аналіз результатів ЗНО з української мови та літератури».

 

Обговорення деяких змін та ознайомлення з думками експертів щодо Нового проєкту Українського правопису

 

Обговорення проведення педагогічного тренінгу: «Мовні хитрощі». Учасники: учителі гімназії.

Дзень О. В.,

Демків Л. Д.

 

 

Учителі кафедри

 

 

 

 

 

 

Учителі кафедри

 

Заступник директора Горошко Н. Б.

 

 

 

Учителі кафедри

 

 

 

Чміль Н. М., учителі кафедри.

 

Горошко Н. Б.

 

 

Серпень

26.08.2020

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

3.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Засідання 2

 

Педагогічна майстерня: Підготовка до педагогічної ради «Розвиток в учнів життєвих компетентностей із врахуванням їх пізнавальних інтересів, здібностей, нахилів».

 

 

Підсумки проведення першого туру олімпіади з  української мови та літератури, підготовка учнів до наступного туру предметної олімпіади, міжнародних конкурсів ім. П. Яцика та ім. Т. Шевченка.

Методичний тренінг “Граємо і навчаємось на уроках української мови та літератури. Використання лінгвістичних ігор.”

 

Обговорення плану проведення заходів для відзначення Дня писемності:

1.Літературний квест: «Читання – це знання, а знання- це успіх».

2. Інтелектуальна гра – конкурс «Кращий знавець рідної мови».

3.Літературний брейн-ринг «Чи знаєш ти літературну казку?»

 

4.Організація і проведення заходів, присвячених Дню української писемності та мови.

5. Участь у написанні Всеукраїнського диктанту національної єдності.

Керівник кафедри

Дзень О. В.

 

 

 

 

 

 

Учителі кафедри

 

 

Демків Л. Д.,

Дзень О. В.

 

Учителі кафедри

 

Чміль Н. М., учителі кафедри

Батько Т.В., Росса О.В.

 

Жарська О. В., Дзень О. В.

 

 

Учителі кафедри

 

 

Жовтень – листопад

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

Засідання 3

Круглий стіл: «Наскрізне застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі як інструмент забезпечення успіху нової української школи».

 

Обговорення реалізації проєкту «Освітній медіапростір».

 

Школа фахової майстерності:

1.Методична порадня:”Твоє бачення Нової української школи”

2.Пошук і використання нових підходів до навчання, які ґрунтуються на засадах педагогіки партнерства, співпраці між учнями та вчительством, відходу від авторитарної моделі комунікації, що вимагає переосмислення ролі і педагога, і учня.

3.Форми підвищення кваліфікації: курси при ЛОІППО, семінари, вебінари, онлайн-курси, конференції, самоосвіта (визнання сертифікатів).

 

 

 

Дзень О. В., Батько Т. В.

 

 

 

 

Демків Л.Д.

 

Чміль Н. М.

 

 

Жарська О. В.,

Богуцька Г. М.

 

 

Грудень

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

 

4.

Засідання 4

 

Аналіз роботи науково-методичної кафедри  учителів української мови та літератури за І семестр 2021 –

2022н.р.

 

Обговорення завдань, результатів ІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, міжнародних конкурсів.

 

Методична скарбниця. Інтеграція навчальних предметів гуманітарного циклу в музейне середовище. Проєкт «Драматичний простір музею»

 

Робота з обдарованими дітьми.

Обговорення і реалізація проєкту «ГроноFEST».

 

 

 

Керівник НМК Дзень О. В.

 

 

Учителі кафедри

 

Демків Л. Д., Батько Т. В.

 

 

Чміль Н. М., Дзень О. В.

 

 

Січень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень-березень

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

Засідання 5

Педагогічний діалог: «Усвідомлення загальнолюдських цінностей, національної самобутності через мистецтво, готовність до їх поширення».

Обговорення проєкту «Театральна педагогіка як фактор гуманізації освітнього процесу».

Проведення заходів для відзначення Шевченківських днів.

 

Творча скарбниця. Обговорення участі учителів кафедри та учнів гімназії у районних, міських конкурсах, конференціях, семінарах. Презентація творчих робіт учнів. Огляд методичних розробок учителів кафедри.

 

 

 

Жарська О. В.

 

 

 

Демків Л. Д., учителі кафедри

Учителі кафедри

 

Учителі кафедри

 

 

 

Березень

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

 

Засідання 6

Ділова граМої педагогічні перемоги та поразки.

 

Педагогічний майстер-клас. Підготовка учнів 7  класів гімназії  до  зовнішнього незалежного оцінювання. Уміння працювати з тестовими завданнями при підготовці до ЗНО.

 

Про стан виконання навчальних програм з української мови та літератури.

 

Аналіз роботи науково-методичної кафедри учителів української мови та літератури за 2021-2022 н.р.

 

Обговорення та затвердження перспективного  плану роботи кафедри учителів української мови та літератури на наступний 2022-2023 навчальний рік.

 

 

 

Жарська О.В.

 

 

 

Дзень О. В.,

Чміль Н.М.,

Демків Л.Д.

 

 

 

Заступник директора Горошко Н. Б.

Керівник кафедри

Дзень О. В.

 

 

Травень

 

 

.

.

.
.
.
.
.
.