Правила поведінки для здобувачів освіти

Витяг

з протоколу №1 загальних зборів (конференції)

колективу Ліцею «Гроно» ЛМР від 16.09.2021р.

про погодження правил поведінки для учасників освітнього процесу 

Присутні: педагогічні працівники Ліцею «Гроно», представники учнівського самоврядування, батьки.

Слухали: Сомик Н.П., директорку Ліцею «Гроно», про правила поведінки для учасників освітнього процесу.  Сомик Н.П. наголосила, що правила поведінки були розглянуті на засіданні педагогічної ради, класних батьківських зборах, з правилами поведінки під час освітнього процесу були ознайомлені також учні.

Виступили: Горошко Н.Б., заступниця директорки з НВР, повідомила, що під час батьківських зборів 15 та 16 вересня батьки обговорили правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу та проголосували за те, щоб дотримуватися даних правил поведінки, про що зазначено в протоколах батьківських зборів усіх класів Ліцею.

Ухвалили: Погодити правила поведінки для всіх учасників освітнього процесу та дотримуватися їх протягом 2021-202 навчального року.

 

 

Голова зборів             Олексюк О.М.

Секретар                       Жарська О.В.

 

Правила поведінки учасників освітнього процесу

Інструкції з охорони праці для учителів

№ 1-П Інструкція про надання першої домедичної допомоги

№2-ВР при супроводі учнів під час екскурсій, походів, експедицій

№3-ВР під час проведення масових заходів

№5- П Інструкція з пожежної безпеки

№6- П Інструкція з електробезпеки

№6-ВР для вчителів та класних керівників при виїзді з класом на екскурсію

№8-ВР з перевезення учнів автомобільним транспортом

№9-ВР з правил поведінки учнів на канікулах

Інструкції з безпеки життєдіяльності

№1- ІУ інструкція з безпеки життєдіяльності

№6- ІУ Інструктаж про правила дорожнього руху

№7- ІУ Інструктаж про правила безпеки на залізничному транспорті

№8- ІУ Інструктаж про правила безпечної поведінки на воді

№10 – ІУ Інструктаж про правила поведінки з вибухонебезпечними предметами

№11-ІУ Інструктаж про правила користування газом, електроприладами

№12- ІУ Інструктаж про правила пожежної безпеки

Інструкції на канікули

№2- ІУ Інструкція з безпеки життєдіяльності під час осінніх канікул

№3- ІУ Інструкція з безпеки життєдіяльності під час зимових канікул

№4- ІУ Інструкція з безпеки життєдіяльності під час весняних канікул

№5- ІУ Інструкція з безпеки життєдіяльності під час літніх канікул

Інструкції під час екскурсій, подорожей

№1-ВР для учнів під час культпоходів, спортивних змагань, конкурсів

№5- ВР для учнів під час екскурсії

Інструкції спортивний зал, спортивні ігри

Інструкція №1-ФВ у спортивному залі

Інструкція №2-ФВ на спортивному майданчику

Інструкція №3-ФВ спортивні ігри

Пам’ятки для учнів

Для учнів користування газом

Для учнів на природі

Для учнів під час весняних канікул

Для учнів під час зимових канікул

Для учнів під час літніх канікул

Для учнів під час осінніх канікул

Для учнів під час поведінки на воді

Для учнів під час пожежі

Для учнів при тероризмі, вибухонебезпечні предмети

Для учнів про правила дорожнього руху правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки в кабінеті.

 

Витяг 

з протоколу №1 загальних зборів (конференції)

колективу Ліцею «Гроно» ЛМР від 16.09.2021р. 

про тимчасовий порядок організації освітнього процесу під час карантину

Присутні: педагогічні працівники Ліцею «Гроно», представники учнівського самоврядування, батьки. 

Слухали: Фурду М.Я., заступницю директорки Ліцею «Гроно», про тимчасовий порядок організації освітнього процесу під час карантину, пов’язаного із поширенням короновірусної хвороби. Фурда М.Я. зазначила, що з правилами поведінки під час карантинних обмежень були ознайомлені вчителі, учні та батьки.

Виступили: Горошко Н.Б., заступниця директорки з НВР, повідомила, що під час батьківських зборів 15 та 16 вересня батьки проголосували за дотримання правил поведінки, про що зазначено в протоколах батьківських зборів усіх класів Ліцею.

Ухвалили: Дотримуватися тимчасового порядку організації освітнього процесу в період карантину, пов’язаного із поширенням короновірусної хвороби.

 

Голова зборів      Олексюк О.М.

Секретар                Жарська О.В.

 

 

Тимчасовий-порядок-організації-освітнього-процесу

 

Положення-про-академічну-доброчесность-2021р